Heritage of Clare
Home | Natural Heritage | Heritage Forum | Built Heritage | Grants & Funding | Heritage Plan | Heritage Focus | Heritage Legislation | Links


Clare Placenames Brochure


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


<< Back to Placenames

 Placenames Information
Bróisiúr Logainmneacha


Coiste Logainmneacha an Chláir


A Brief Guide to Naming New Developments

Treoir gearr ar ainmniú forbairtí nua


County Clare has a rich and varied tradition of placenames. There are 2401 townlands in the county, each with a distinctive name, reflecting the natural and man-made features in the locality. In the past every field and local area had its own identity

Today, care needs to be taken when deciding on names for new developments such as housing estates, street-names, shopping centres etc and their associated signage.

It is important that the modern placenames reflect the local topography, history, culture or ecology, such as ancient fields, roads and people, of the immediate area

Placenames should be easily pronounced and be Irish, if possible. The Irish and English version of the placename should appear in equal prominence on any nameplate or sign. Irish versions of names should be checked for correct spelling and grammar before putting on the nameplate.

The Clare Placenames Committee was established in 2002 to give advice on the placenames issue and monitor new names given to developments.

The Clare Placenames Committee also encourages and where possible assists local communities, schools and interested individuals to undertake research into placenames and field names. A Placenames Conference was held in County Clare in 2003 to further promote and raise awareness of the vast heritage of placenames in County Clare.

Before commencing a proposed development, the developer must submit names to the Local Authority and for consideration by the Placenames Committee" for their written agreement.

The Placenames Committee will advise on the naming of new developments. Please send in your proposed name/s, along with location map of the proposed development at the earliest possible time, to:

The Planning Department,
Clare County Council
New Road, Ennis,
Co. Clare


Tá traidisiún saibhir, éagsúil ag baint le oidhreacht na logainmneacha i gContae an Chláir. Tá 2401 bailte fearainn sa Contae agus tá ainm ar leith ar gach ceann acu. Leiríonn na hainmneacha seo an chaoi ina bhfuil muintir an chontae agus fórsaí an nadúir araon tar éis dul i bhfeidhm ar dhreach-tíre an cheantair. Bhí ainm ar leith ar na háiteanna is lú tráth dá raibh, gach páirc fiú.

Is léir mar sin gur cheart cinntiú ainmneacha cuí nua a bhaistedh ar shráideanna, eastáit tithíochta agus ionaid siopadóireachta, agus mar sin de agus go háirithe comharthaíocht oiriúnach a sholáthar dá réir.

Ta sé tábhachtach go dtugann pé ainm nua a roghnófar soiléiriú ar dhreach-tíre na háite i gcomhthéacs an chultúir agus an stair logánta, ag tógaint nithe eile mar an eiceolaíocht agus leagan amach na háite mar a bhí sa t-seanaimsir san áireamh.

Ba chóir go mbeadh logainmneacha éasca le rá agus i nGaeilge más féidir. Ba chóir chomh maith go mbeadh ionannas idir an Ghaeilge agus an Béarla i dtaca le méid, inléiteacht agus próifíl litreacha ar an gcomharthaíocht. Ní mór a chinntiú go bhfuil an leagan Gaeilge ceart ó thaobh litriú agus cruinneas gramadaí sara gcuirtear ar an ainmchlár é.

Bunaíodh Coiste Logainmneacha an Chláir sa bhliain 2002 chun comhairle a thabhairt faoi cheist na logainmneacha maraon le monatóireacht a dhéanamh ar roghnú ainmneacha d’fhorbairtí nua.
Tugann Coiste Logainmneacha an Chláir spreagadh agus cúnamh do phobail aitiúla agus daoine aonair ar spéis leo é taighde a dhéanamh ar logainmneacha agus ar ainmneacha páirceanna, nuair is féidir. Reachtáladh Comhdháil Logainmneacha sa bhliain 2003 chun spéis a chothú san ábhar seo maraon le aird an phobail a dhíriú ar oidhreacht na logainmneacha i gcoitne.

Ní mór d’aon dream a bhfuil sé i gceist acu dul i mbun tógála sa chontae teangmháil a dhéanamh leis an gcoiste chun cead scríbhinn a fháil roimh ré maidir le husáid ainm ar bith, go fiú úsáid ar an gcomhartha tógála féin.

Cuirfidh an Coiste Logainmneacha comhairle ar fáil maidir le h-ainmniú forbairtí nua, nuair is gá. Ní mór d’ainm ar bith atá molta a bheith curtha faoi bhráid an choiste chomh luath agus is féidir. Ní mór léarscáil chruinn den suíomh na forbairte a sheoladh isteach chomh maith.
Cuimhnigh:

Seol isteach na h-ainmneacha atá molta le do thoil, le léarscáil suíomh na forbairte go dtí:

An Roinn Pleanála,
Comhairle Contae an Chláir,
Bóthar Nua,
Inis.