Clare County Library
Clare History
Home | Search Library Catalogue | Foto: Clare Photo Collection | Search this Website | Copyright Notice

Cúirt an Mheadhon Oidhche le Brian Merriman

Is in Inis Díomáin, i gCo. an Chláir, a saolaíodh Brian Merriman c.1749. D’aistrigh an líon tí gan mhoill go dtí an Fhiacail mar a raibh Merriman ag múineadh scoile níos déanaí (c.1765-85). Phós sé bhan ón bparóiste (c.1787) agus bhí beirt iníon acu. D’aistrigh an líon tí ar fad go cathair Luimnígh (1802-3) mar ar lean Merriman leis an múinteoireacht, agus mar ar cailleadh go tobann é, Iúl 1805. Sa bhFiacail a hadhlacadh é.

I gCúirt an Mheán Oíche deir Merriman linn gur thit sé ina chodladh maidin bhreá shamraidh in aice Loch Gréine i gCo. an Chláir, gur tháinigh spéirbhean ina threo a stiúraigh é go dtí cúirt a bhí á riaradh ag mná i bpálás Mhaighe Gréine. Ba í Aoibheall na Craige Léithe a bhí ina hUachtarán ar an gCúirt sin, agus is é seo an cheist a bhí le plé os a comhair: ná raibh fir óga ag pósadh, go raibh míshásamh ar mhná dá bharr, agus easnamh líon daoine ar an dtír. Cailín singil agus seanduine a phléann an cás, agus ar deireadh thiar tugann Aoibheall a breithiúnas meáite ar an scéal go léir.

Is iomaí cóip de Chúirt an Mheán Oíche a rinneadh ó 1780, an bhliain ar cumadhé. An leagan den dán san eagrán a chuir Risteard Ó Foghludha amach í 1912 atá á reic anseo.

 

 


 

 

  

History
 

Cuid a h-Aon