Clare County Library
Clare History
Home | Search Library Catalogue | Foto: Clare Photo Collection | Search this Website | Copyright Notice

Lámhscríbhinní Gaeilge i gCill Chaoi le Pádraig Ó Riain, Coláiste na hOllscoile, Corcaigh

Tá bailiúchán lámhscríbhinní tábhachtacha i Leabharlann Cuimhneachán Mhic Suibhne i gCill Chaoi. Fuarthas iad i gCarraig an Chabhaltaigh agus scríobhadh iad 'sna 18ú agus 19ú aoiseanna. Táimid buíoch don Uasal Ó Riain don alt seo, a cuireadh amach ar dtús in Éigse, 1969, Imleabhar 13 (1).

 

History
 

Brolach