Home | Search Library Catalogue | Foto: Clare Photo Collection | Search this Website

Amach le Alan Titley
Foilsithe ag An Gúm, 2004
ISBN 1-85791-455-4

Ba Amach an chéad leabhar Gaeilge a bhuaigh duais de chuid Bisto, duais Eilís Dillon do leabhar páistí i 2004.

Úrscéal gearr a gcuireann léiriúcháin de chuid Aidan Harte go mór leis, seo scéal faoi dhéagóir Éireannach tipiciúil sa chéad aois is fiche.

Ta an laoch cosúil le gach déagóir, gaifeach, tallanach, taghdach, agus ag déanamh iarracht bheith ina “fhearr crua”. Tá sé cneasta agus tuisceannach freisin, mar is léir don léitheoir ón gcaoi chneasta a gcaitheann sé leis an mbean déirce agus a páiste.

Ta éacht déanta ag Titley sa chumasc de scéal atá dírithe ar dhéagóirí le gluais nach bhfuil ró-dhúshlánach fiú dóibh siúd nach bhfuil líofa sa Ghaeilge.


Amach
was the first book in the Irish language to win the Bisto Eilis Dillon award for a children’s novel in 2004.

A short novel, greatly enhanced by the illustrations of Aidan Harte, the story is about a typical Irish teenager of the twenty-first century.

The hero is like all teenagers; loud, impulsive, moody and constantly trying to be the “hard man”. He is also kind and considerate as the reader will see from his kind gestures to the begging woman and her child.

Titley has managed to successfully merge a story geared towards a teenage readership with a vocabulary that is not too challenging even for those who are not fluent in the Irish language.

This book along with 11 others makes up Clare County Library’s Seachtain na Gaeilge book promotion for children and adults entitled Blúirín Gaeilge. The promotion features books in the Irish language for children as young as 3 or 4, up to teenagers as well as a selection of Irish classics for adults.

Blúirín Gaeilge will be launched by author Ré Ó Laighléis in deValera Public Library, Ennis on the 9th of March 2005.

Current Children's Book of the Month
Previous Children's Books of the Month